Argra je samostalna građevinska zanatsko monterska radnja specijalizovana u instalaciji mermera i granita, montaži podkonstrukcija za sve vrste ventilisanih fasada, silikoniranju, reparaciji i zaštiti kamenih površina kao i u davanju usluga izvršnog i tehničkog upravljanja gradnjom. Od početka 2015.god. pokrenuli smo sopstvenu radioničku izradu fasadnih i podnih obloga od mermera i granita, stepeništa, svih vrsta radnih površina (kuhinje, kupatila, šankovi….).

Metodi montaže u kojima smo specijalizovani

 • Mehanička-suva montaža (podkonstrukcija ili ankeri)
 • Klasično oblaganje podova, stepeništa i zidova (lepak, cementni malter)
 • Sve vrste radnih ploča (kuhinje, kupatila, recepcije, barovi, nameštaj itd.)
 • Oblaganje stubova i lukova kao i postavljanje masiva
 • Montaža potkonstrukcije za sve vrste ventilisanih fasada (granit, mermer, keramika, HPL, kompact, eternit,i.t.d.)
argra_banner_1

Tehnička uprava gradnje obuhvata usluge

 • Priprema tenderske dokumentacije, potrebnog materijala i sitnog inventara kao i izrada kompletnog metoda  rada
 • Crteži i potvrda svih promena na istima ako do toga dođe u toku izrade projekta od strane naših inžinjera
 • Pracenje kompletnog toka izvršenja projekta
 • Izdavanje listi i radioničkih crteza radionici za pripremu kamenih ploča i potkonsrukcije
 •  Izrada programa u saradnji sa glavnim izvođačem ili klijentom
 • Upotreba i poštovanje istog u svim operacijama pripreme(biro, radionica, otprema gotovog materijala i prijem na terenu)
 •  Organizacija, upotreba i zaštita svih prava i obaveza u vezi sa projektom na teritoriji Srbije i sire

Izvršna uprava gradnje sastoji se u sledećim uslugama

 • Logistika na teritoriji Srbije i šire
 • Prijem tehnike dokumentacije, materijala i sitnog inventara, distribucija i skladištenje istog
 • Kancelarija na terenu sa pratećom administracijom
 • Termin plan i program kao i njihovo sprovodjenje
 • Obezbedjenje monterskih  timova, iznajmljivanje proste radne snage, organizovanje  istih
 • Kontrola i nadzor instalacije, praćenje progresa istog
 • Naknadni radovi i  izmena postojećih planova ako je to potrebno
 • Transport i doprema materiala i sitnog inventara
 • Smeštaj i ishrana radne snage i učestvovanje u planiranju istog ako se radovi izvode izvan Republike Srbije
 • Sastanci na terenu i potpuna kooperacija sa klijentom ili glavnim izvođacem radova
 •  Primopredaja obavljenog posla u etapama ili odjednom u saradnji sa klijentom ili glavnim izvođačem
 • Upotreba i primena svih mera bezbednosti na radilistu

Ovo su samo osnovne usluge i obaveze ponuđene od strane ARGRA